Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN voor een CUSTOM DESIGN

INFORMATIE ONTWERPER

NAAM Naomi van Dorst EMAIL info@deliciae.org

STUDIO Deliciae Design WEBSITE www.deliciae.org

BEREIKBAAR *

OPEN Maandag tot vrijdag GESLOTEN weekenden (wisselend), feestdagen

TIJD Wisselend NOOT Alle communicatie verloopt per mail

 

Alle projecten komen met standaard Algemene Voorwaarden (hierna beschreven) welke gelijk van toepassing zijn bij de eerste betaling. Als je vragen hebt over de voorwaarden, gelieve dit te melden voordat je betaald.

 

1. PROJECT SELECTIE

Als een webdesigner werk ik met elke klant nauw samen om hun esthetische en functionele doelen te begrijpen en zo een samenhangend project te ontwikkelen dat afgestemd is op hun visie. Deze wordt vervolgens vertaald in een uniek ontwerp. Ik waardeer elke aanvraag enorm, maar ik kan jammer genoeg maar een beperkt aantal samenwerkingen aangaan in een korte tijd. Hierdoor gaat mijn voorkeur uit naar projecten die overeenkomen met mijn esthetiek en vaardigheidsniveau.

2. BEREIKBAARHEID

Je kan mij altijd bereiken per email op info@deliciae.org. In verband met mijn full-time baan kan het zijn dat het langer duurt voordat je een reactie ontvangt. Ik probeer binnen 2 werkdagen te reageren. Mocht er spoed achter zitten, zet dan “SPOED!” in het onderwerp.

3. COMMUNICATIE

Alle communicatie verloopt per email. Ik vind dit persoonlijk de snelste en meest effectieve manier van contact. Ben je een klant, gelieve regelmatig je email te controleren omdat ik frequent updates stuur gedurende het designproces. Stuur je mij een email? Ik probeer zelf binnen 2 werkdagen een reactie te geven. Wil je zo snel mogelijk antwoord? Voeg dan “spoed” toe aan het onderwerp.

Heb ik na 30 dagen geen reactie ontvangen op mijn email, dan sluit ik jouw project af. Er is dan ook geen restitutie van betaling mogelijk.

4. BETALINGEN

Tenzij anders overeengekomen zijn de afgesproken bedragen incl. BTW en in EUR. Alle betalingen geschieden via PayPal tenzij anders gecommuniceerd. De betaling gaat in twee termijnen; de eerste termijn is het startsein van het project en dient voordat ik begin, betaald te zijn. Deze betaling is non-refundable, want er is tenslotte tijd vrij gemaakt om jouw project in te plannen. Je ontvangt alle bestanden wanneer de tweede termijn is overgemaakt.

5. WACHTLIJST en TIJDSINDICATIE

Alle gecommuniceerde data zijn indicaties en zijn aan verandering onderhevig.

Wachtlijst / Voor klanten die op de wachtlijst komen te staan, zijn de startdata gebaseerd op de hoeveelheid en type projecten die voor jou op de lijst staan en kunnen gewijzigd worden afhankelijk van de voortgang van deze projecten.

Ontwerpfase / Wanneer een project begint, kan het een paar weken tot maanden duren eer dat deze af is. Dit is geheel afhankelijk van het type project, hoeveelheid aanpassingen, verloop van communicatie, en overige factoren. Je ontvangt een tijdsindicatie tezamen met jouw factuur.

6. PRIJSINDICATIE

Ik behoud mij het recht voor om de prijzen te allen tijde te wijzigen, met inbegrip van uurtarieven. Eventuele prijsindicaties zijn geldig voor een periode van maximaal 30 dagen, of totdat uw storting is ingediend. Na 30 dagen, als er geen aanbetaling is gedaan, zal een nieuwe offerte worden opgesteld.

7. DRUKPROEF en REVISIES

Gedurende de ontwerpfase, wordt er gevraagd om feedback te geven op gepresenteerde schetsen en zal ieder element goedgekeurd moeten worden voordat het design word afgerond. Als je iets wil veranderen wat eerder is goedgekeurd, is het mogelijk om een revisie aan te vragen. Ieder project komt met een gespecificeerd aantal revisies, welke goed zijn tot aan het definitieve design. Voor alle overige revisies zal mijn uurtarief van €40 worden gerekend.

Voor het aanvragen van een revisie, moet de klant eerst alle elementen van het ontwerp overwegen en eventuele / alle wijzigingen noteren. Verschillende kleine wijzigingen worden tegelijkertijd aangepast en kunnen worden gebundeld als “een ronde van revisies”, waardoor vertragingen in het proces voorkomen worden, het vergemakkelijken van een gestroomlijnd ontwerp en je behoud eventuele extra toegewezen revisies. De grootte en de hoeveelheid veranderingen die zullen worden beschouwd als “een revisie” en / of ” één ronde van revisies” is aan het goeddunken van de ontwerper.

8. ANNULERINGEN en TERUGBETALINGEN

Vanwege de aard van het project, zal onder geen omstandigheden een restitutie mogelijk zijn. Als je een project tussentijds wilt annuleren dan ben je niet verplicht om de tweede termijn te betalen. De eerste termijn dient als aanbetaling en is non-refundable.

9. OPTIONELE UITGAVEN

De klant zal de ontwerper alle kosten vergoeden die voortvloeien uit het project. Betaling dient vooraf te geschieden van de genoemde kosten, waaronder, maar niet beperkt tot stock photography, kunstwerk, fonts, of andere materialen die nodig zijn voor het project.

10. EXTERN MATERIAAL en BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Als een klant het wenst om zelfstandig verworven materiaal voor het project van een externe bron op te nemen, is het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zij over de juiste licentie beschikken en / of toestemming hebben voor de items alvorens ze worden opgenomen in het ontwerp. Deliciae Design zal op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor de materialen die door een klant worden aangeleverd. Eventuele juridische gevolgen met betrekking tot copyright / eigendom / gebruik van door de opdrachtgever voorgelegd materialen, zal volledig vallen aan de klant, die bovendien de integriteit en de reputatie van Deliciae Design zal handhaven.

11. COPYRIGHT en EIGENDOM VAN WERK

Alle ontwerpen met inbegrip van, maar niet beperkt tot schetsen, thumbnails, ontwikkeling van het ontwerp, foto’s, illustraties, afbeeldingen en sitecoding zijn beschermd onder het auteursrecht en blijven eigendom van Deliciae Design.
Gerealiseerde ontwerpen en design-elementen worden onder licentie verstrekt aan de opdrachtgever na alle definitieve betalingen, en mogen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan het oorspronkelijk en vastgestelde doeleind.
Oorspronkelijk beoogd gebruik” wordt bepaald door de ontwerper, in overleg met de klant. Voor thumbnails, schetsen, prototypes of andere details van de ontwikkeling van het ontwerp, wordt gedefinieerd als vertrouwelijke correspondentie tussen opdrachtgever en ontwerper en is uitsluitend voor ontwikkeling van het ontwerp. Het mag niet worden gedeeld met externe partijen of gebruikt worden in externe projecten.

12. TOEPASSING LICENTIE voor het PROJECT

Na voltooiing van het project zal de klant alle digitale bestanden ontvangen. De eventuele website of blog zal worden geïnstalleerd onder deze licentievoorwaarden :

  • Aangepaste ontwerpen en elementen blijven eigendom van Deliciae Design, en een passende toerekening moet goed worden weergegeven op alle tijden. (Zie ” Naamsvermelding “, hieronder)
  • Ontwerpen en alle elementen moeten blijven zoals ze zijn, tenzij hiervoor toestemming is verleend, en mogen niet worden gewijzigd, aangepast, bijgesneden opnieuw worden gebruikt of gekopieerd.
  • Ontwerpen en elementen zijn niet toegestaan om te worden hergebruikt, overgedragen, of verkocht aan een externe partij, of ter beschikking gesteld voor gebruik door het publiek op geen enkele manier.

13. NAAMSVERMELDING

Voor aangepaste websites, blogs, online winkels, of andere web materiaal, zal Deliciae Design een link in de footer of andere van toepassing zijnde gebied worden geplaatst om Deliciae Design crediteren als de ontwerper van de site van de klant en / of aangepaste elementen. Deze link moet op de webpagina(‘s) van de klant blijven zolang er Deliciae Design elementen aanwezig zijn.

14. INSTALLATIE van het ONTWERP
Installatie van het design wordt geheel kosteloos gedaan, tenzij je heeft aangegeven dit zelf te willen verzorgen. Wanneer ik de installatie verzorg is het raadzaam om een aparte account voor mij aan te maken of tijdelijk het wachtwoord te veranderen zodat ik die kan gebruiken.
Het wordt ten zeerste aanbevolen dat je een back-up maakt van uw bestaande sjabloon voor de installatie. Deliciae Design is niet verantwoordelijk voor storingen of verlies van materiaal als gevolg van het niet hebben van een back- up.

15. UPDATE van het PROJECT

Indien u graag uw ontwerp wilt aanpassen nadat onze samenwerking is voltooid, aarzel dan niet contact op te nemen met mij. Ik zal blij zijn om eventuele wijzigingen te bespreken, groot of klein.

16. PRIVACY en TOESTEMMINGEN
Correspondentie tussen de klant en de Deliciae Design (mij) is vertrouwelijk en mag niet worden gedeeld of aan anderen doorgegeven zonder mijn directe schriftelijke toestemming. Schetsen en andere ontwerp-ontwikkeling gegevens mogen niet worden gebruikt of worden gedeeld met externe partijen, en moeten strikt vertrouwelijk blijven. Ook uw persoonlijke gegevens worden nooit op enigerlei wijze met derden gedeeld zonder uw schriftelijke toestemming.

Voor marketing en promotionele doeleinden, waaronder , maar niet beperkt tot , het gebruik binnen mijn ontwerp portfolio , behoud ik mij het recht voor om alleen de volgende project / klant informatie te delen :

  • Afbeeldingen van het project en korte beschrijving
  • Links naar uw blog , website of ander project met het ontwerp.

17. TOEGANG tot WEBSITES en BLOGS

Om het ontwerp te installeren, zal ik de Blogger of WordPress Admin login-gegevens, alsmede alle bijbehorende hosting account nodig hebben. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en wordt zodra uw ontwerp is geïnstalleerd verwijderd. Je kan het wachtwoord tijdelijk wijzigen voor de duur van het installatieproces.

MIDDELS HET ONDERTEKENEN VAN DE OFFERTE VERKLAART U DE ALGEMENE VOORWAARDEN TE HEBBEN ONTVANGEN EN DAARMEE AKKOORD TE GAAN.

Vragen? Deze kan je toevoegen aan het opmerkingenveld bij het invullen van het aanvraagformulier. Dankjewel!